Ugrás a menühöz.Ugrás a keresődobozhoz.Ugrás a tartalomhoz.Homokkomárom szellemi értékei


Homokkomárom története


A falu első írásos említése 1293-ban kelt Kamar, Humukcamar néven. Mai elnevezése 1741-től ismeretes. Az Árpád-házi királyok idejében királyi birtok volt. 1360-ban pálos szerzetesek telepedtek le ezen a helyen. A török megszállás alatt zárdájuk és templomuk teljesen elpusztult.
Schenkendorf József cs. k. ezredes a hitélet gyakorolhatósága érdekében egy fa kápolnát építtetett a mai templom helyén, melyet 1702. szeptember 8-án szenteltek fel. Schenkendorf özvegyétől 1717-ben Esch Ferenc megvásárolta az egész birtokot. Ő német családokkal telepítette azt be, és 1722-ben elkezdte a mai templom építését. A templom fő építettője a báró Esch család volt, de annak teljes befejezésében, illetve felszerelésében gróf Batthyány Lajos, Magyarország nádora és Kanizsa ura is jelentős szerepet vállalt. Ő 1744-ben királyi adományként kapta meg Homokkomáromot és környékét.
A templom kegyképe 1722-ben, a jelenlegi templom alapjainak ásása közben került elő, a legenda szerint az ott lévő tölgyfa gyökerei közül. A 40x60 cm-es nagyságú, a 17. századból származó képet, mely a kis Jézust tartó Szűz Máriát ábrázolja, csodatevő képként tisztelték a 18. században. Szent Félix gyermekszent ereklyéjét XIV. Benedek pápa ajándékozta és Koptik Ottó egykori celldömölki apát hozta Homokkomáromba. A templom külső és belső felújítására 1938-ban került sor Batthyány-Stratmann László kegyúr költségén. 1990 márciusában érkezett a Nyolc Boldogság Katolikus Közösség az üres kolostorépületbe Szendi József püspök meghívására. A falu 1992-ben Szent Orbán szobrot állított a szőlőhegy védőszentjének tiszteletére.
Forrás: Homokkomárom a Wikipédiában

A 20. század hatvanas éveiben földrajzi neveit felgyüjtötték.


Révai nagy lexikonából megtudhatjuk, hogy 1910-ben 353, 1920-ban 383 magyar lakosa volt.
Zala megye kézikönyvéből tudjuk, hogy 1934-ben 418 lakosból csak egy volt német.
Az Új magyar lexikonból tudjuk, hogy 1960-ban 410-en lakták a falut. A Magyar nagylexikon szerint 1990-ben 197 fő volt a falu lakossága, 2001-ben pedig 251 lakosa volt Homokkomáromnak.
1996 októberében zárult annak a falutörténetnek az adatgyűjtése, mely a Ki kicsoda Zala megyében? címet viseli. Ez az összefoglaló jól összegzi az addig megjelent ismereteket Homokkomáromról.
1998. március 31-én zárult annak az összefoglalónak az adatgyűjtése, mely a Zala megye kézikönyvében jelent meg. Ez a kötet angol nyelvű összefoglalót is közöl. Részletes történeti feldolgozást és nagyon gazdag adattárat olvashat itt az érdeklődő.
A Pannonhát tájpark című kiadvány ismert és kedvelt zarándokhelyként mutatja be Homokkomáromot.
 
/2
Következő >> (2. oldal)